1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Tělovýchovná jednota 1. LF UK
otrnk 11.10.2019

Historie a současnost

První lékařská tělovýchovná jednota (PLTJ), z. s. vznikla s cílem sdružovat studenty stávající i nově příchozí, kteří chtějí sportovat nad rámec povinné tělesné výchovy a najít na 1. LF UK zázemí, stejně naladěné lidi, partu. Úzce spolupracuje s Ústavem tělesné výchovy.

K pěti zakládajícím oddílům - florbal, lezení, tenis, beach volejbal a golf - se postupně přidávají další. Činnost již plnohodnotně zahájil oddíl atletický, plavecký a volejbalový. 

Činnost PLTJ se odehrává v rámci těchto oddílů, také pro členy pořádáme mnoho víkendových sportovních akcí a turnajů, viz. Akce pro členy. Dále bychom chtěli podporovat reprezentanty a úspěšné sportovce, které na naší fakultě máme.

Řádným členem jednoty se může stát pouze student 1. LF nebo zaměstnanec ÚTV. Absolventi, kteří chtějí pokračovat, mohou být přidruženými členy.

PLTJ je organizace navazující na VŠTJ Medicina Praha, která vznikla už v 60. letech a měla dlouholetou tradici. V té době bylo na celé fakultě asi 2000 studentů, jednota přitom měla 22 oddílů a přes 520 členů, takže každého zhruba čtvrtého medika.

Nová PLTJ vznikla v roce 2017 a v prvním roce fungování měla 139 studentských členů. V roce 2018 už bylo členů přes 250.

Přijďte s námi sportovat


 

počet zobrazení: 4656 autor: otrnk, poslední aktualizace: otrnk, 11.10.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.